Burgemeester in Lelystad

Beste mensen,  

Graag gebruik ik dit mooie, door Ina Adema geschapen blog, om mij even aan u voor te stellen. Ik ben Henry Meijdam en ik ben waarnemend burgemeester in Lelystad vanaf 1 oktober. Waarnemend zegt eigenlijk alleen iets over de periode dat ik burgemeester zal zijn van Lelystad. Dat doe ik totdat er een ‘permanente’ burgemeester is geworven. De verwachting is dat dit zo’n acht maanden zal gaan duren. Waarnemend zegt niets over de taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden die een burgemeester heeft. Die zijn voor een waarnemend burgemeester hetzelfde als voor een burgemeester die voor langere tijd wordt benoemd.  

Een wat plechtig begin van mijn eerste blog, maar wat ik vooral wil zeggen is dat ik er heel veel zin in heb om mij voor deze stad in te zetten. Ina Adema noemt Lelystad altijd: ‘een stad waarin zij gelooft’ en ‘die met alle uitdagingen en opgaven zeer de moeite waard is om voor te werken.’ Een omschrijving die ik, zelfs na deze korte periode, dat ik aanwezig ben, al herken en begrijp. Lelystad is een stad met kansen, grote kansen. Het is dan ook mijn intentie om de grote dossiers die er liggen goed ‘waar te nemen’ en waar mogelijk de gemeente en het gemeentebestuur een paar stappen verder te helpen. Maar, net zo belangrijk is de bestuurlijke rol die de burgemeester heeft als voorzitter van de raad en het college. Ik ga er allemaal zo goed mogelijk invulling aan geven.  

Net als mijn voorgangster neem ik de lezers van deze blog graag mee op een reis door mijn agenda en deel ik wat ik meemaak in deze stad. Dat zal in het begin een nog wat in het rond springend karakter hebben, maar uiteindelijk komt er ongetwijfeld een meer vaste structuur.  

Ik ben nog nooit een baan begonnen onder deze curieuze omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus. Ik ben iemand die graag mensen ontmoet en dat is lastig onder de omstandigheden van dit virus en de maatregelen die de bestrijding van dit virus met zich meebrengt. Ik was dan ook blij op ik op mijn eerste werkdag donderdag 1 oktober in persoon werd ontvangen door locoburgemeester Janneke Sparreboom en gemeentesecretaris Arjen Schepers. Dit alles vanzelfsprekend met inachtneming van de corona-afspraken, Het was een warm welkom en ook de rest van de dag bestond uit kennismaken met mensen met wie ik intensief ga samenwerken, denk daarbij aan de griffie en de ambtelijke ondersteuning.  

In de eerste maand heb ik met veel mensen kennis gemaakt. Jullie moeten dan denken aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, collega-burgemeesters, collegeleden, fractievoorzitters, en Lelystedelingen die zich inzetten in en voor de stad. De eerste twee weken kon ik nog wel fysiek mensen ontmoeten, maar vanaf 15 oktober zijn in heel  Nederland de maatregelen van de tweede lock down van kracht. Als burgemeester moet je vanzelfsprekend hierin het goede voorbeeld geven, dus doe ik mijn werk via zoom en Teams vanuit  huis Voor de raadsvergaderingen maken we een uitzondering. Mijn voorgangster hechtte er terecht waarde aan dat de raadsvergaderingen werden voorgezeten vanuit de raadszaal en die gewoonte heb ik overgenomen.    

Een paar ontmoetingen van de afgelopen maand wil ik er uit lichten. Zo was ik dinsdag 6 oktober in Harderwijk om bij het St Jansdal samen met de burgemeester van Harderwijk Harm-Jan van Schaik de aftrap te verrichten voor de landelijke dag van de bezinning met campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Het coronavirus vraagt veel van de samenleving en de menselijke weerbaarheid. Mensen raken dierbaren kwijt, mensen raken hun baan kwijt, ondernemers incasseren zware klappen en er is meer eenzaamheid. Met het initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele uiteenlopende initiatieven die er door het coronavirus zijn ontstaan. Op http://www.aandachtvoorelkaar.nl kunnen mensen hun initiatief melden of hun verhaal kwijt. De komende weken gaat het college vorm geven aan de zogeheten coronatafels. De bedoeling hiervan is dat de het college in gesprek gaat met vertegenwoordigers van allerlei geledingen in de stad, zodat we van elkaar weten wat er speelt.  

De afgelopen weken heb ik veel van het burgemeestersambt tot mij genomen. Zo had ik had ik training crisisbeheersing en rampenbestrijding, de stuurgroep Drieslag, de Taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit, stuurgroep Lelystad Airport, Lelystad Next Level, het Regionaal Beleidsteam, het Districtelijk Team Ondermijning en nog veel meer.  

Het mooie van het burgemeester zijn is dat ik af en toe mensen mag geluk wensen. Het echtpaar Heikoop heb ik op 13 oktober met hun zestigjarig huwelijk mogen feliciteren en het echtpaar Bijl op 19 oktober met hun 70 jarig huwelijk. Nogmaals proficiat.  

Voor mijn eerste blog wil ik eigenlijk afsluiten met te vermelden dat ik op een vrijdag voor het stadhuis van Lelystad (trouwens een prachtig gebouw in mijn optiek) een kennismakingsfilmpje mocht opnemen. Dat is te zien op Facebook. Tijdens de opname raakte ik direct in gesprek met een Lelystedeling die uit het stadhuis kwam. Een open en directe benadering, kenmerkend voor het Lelystad dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dat is de manier van met elkaar omgaan waar ik van houd. Direct, eerlijk en met gevoel voor humor. Midden tussen de mensen moet het toch gebeuren voor een bestuurder. Ik ga dan ook met veel plezier deze periode als burgemeester van Lelystad in.