Was ik maar Sinterklaas, al die mooie tekeningen!

Maandag 23, november week 48 alweer in een van de roerigste jaren die we met zijn allen hebben meegemaakt. Ik ben al weer op een kwart van mijn voorgenomen periode als waarnemend burgemeester in Lelystad. Het Coronavirus domineert nog steeds mijn agenda, en hoewel de berichten rondom een vaccin en vaccinatie hoopgevend zijn, stellen we ook vast dat er nog veel problemen op te lossen zijn en dat het reproductiegetal, het getal dat aangeeft of de ziekte in aantal toeneemt of niet, zich weer boven de 1 begeeft, waarmee het virus terrein wint. Zorgelijk!!  Alle geledingen van de maatschappij, zo blijkt ook uit de coronatafels die er vanuit de gemeente worden georganiseerd, zijn zwaar geraakt door de impact ervan. Tegelijkertijd zie je bij al die onderdelen van onze samenleving ook een enorme vechtlust en creativiteit om zich te blijven inzetten voor wat onze levens de moeite waard maakt. We zijn er helaas nog lang niet en we zullen zeker nog met veel tegenslag te maken krijgen, maar dat we er uit komen daar ben ik van overtuigd.  

Op dinsdag heeft het college van Lelystad, het college van Gedeputeerden Staten van Flevoland (het dagelijks bestuur van de provincie) ontmoet. Het was een hartelijke bijeenkomst waarbij de programmatische verbinding tussen de verschillende portefeuilles is verstevigd en stappen zijn gezet om onze samenwerking verder kunnen optimaliseren. Een boeiende bijeenkomst met een positieve uitkomst.  

Een van de gedeputeerden, Jop Fackeldey, oud wethouder van Lelystad, zag ik de volgende dag opnieuw bij de eerste  bestuurlijke gebiedstafel Lelystad Oost waarvan ik voorzitter ben. Samen met Janneke Sparreboom en alle relevante maatschappelijke organisaties (van politie tot en met onderwijs) hebben we ons verdiept in vraagstukken die in Lelystad Oost spelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daar ook bij vertegenwoordigd. Lelystad Oost is één van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden die door het rijk zijn aangewezen om door middel van extra inzet van veel geld de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Lelystad Oost omvat de Zuiderzeewijk, Waterwijk, Atolwijk en Boswijk. Er wonen hier ruim 32.000 inwoners van onze stad. Het was een goede eerste bijeenkomst waarbij een gevoel van urgentie door iedereen werd gedeeld. Lelystad Oost omvat niet alleen een groot deel van onze stad, het is ook als eerste gebouwd en heeft echt een aantal impulsen nodig om een prettige en goede woonomgeving te kunnen blijven garanderen.  

Ik vind het altijd leuk nieuwe dingen te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Donderdag was dan ook een mooie dag. Ik heb kennis gemaakt met Tony Merkelbach de voorzitter van het 4 en 5 mei comité Lelystad en met Barry Lommen de bestuurder van de SVOL. Allebei mensen die zich al jaren inzetten voor de Lelystadse samenleving. Maar het hoogtepunt voor mij was een ontmoeting met vertegenwoordigers van onze jonge inwoners, op weg naar hun toekomst.  Met veel plezier heb ik meegewerkt aan het interview door drie leerlingen (Marit, Mouna en Karin) van de Arcus in het kader van hun profielwerkstuk. Het ging over Lelystad: verleden, heden en toekomst en problemen, uitdagingen en ambities. Een leuk en boeiend gesprek.  

Diep onder de indruk was ik op vrijdag van alle tekeningen en cadeautjes die de Lelystadse kinderen voor Sinterklaas hadden gemaakt. Ik heb er gelijk een foto van laten maken voor de voorpagina van de Flevopost. Wat een creativiteit en mooie kleuren. Vanwege Corona is het mijn taak deze tekeningen en werkstukjes te verzamelen voor en door te leiden naar Sinterklaas. Ik ben het persoonlijk aan hem gaan brengen en ook onze goedheiligman vond alles wat de kinderen hebben gemaakt prachtig. Janneke Sparreboom bedanken die als locoburgemeester mijn taak bij Sint voor elk kind op 28 november met verve heeft waargenomen, vond ze ook geweldig mooi en heeft mij geholpen bij het bezorgen.  

Ook werd ik in het kader van de coronamaatregelen weer geïnterviewd door Kees Bakker. Het ging grotendeels over de maatregelen die op 1 december van kracht werden. Ik verwijs u graag naar de Flevopost.  

Het komt niet zo vaak voor, want meestal valt deze taak aan wethouders toe, maar op dinsdagavond zat ik als bestuurder bij een zogenaamde “beeldvormende sessie”van de Gemeenteraad over de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost. Doel van zo’n sessie is om de raad op hoofdlijnen mee te nemen in een dossier. De avond werd afgesloten met een, inmiddels unieke gebeurtenis, een fysieke raadsvergadering. Hoewel ik me ook realiseer dat dit vragen kan oproepen in een tijd dat de overheid van de inwoners vraagt fysiek contact zo veel als mogelijk te beperken, moet ik bekennen dat, vanuit menselijk perspectief, het wel heel prettig was om weer eens zonder beeldscherm met de raad van gedachten te wisselen over de diverse onderwerpen. Maar we blijven uitermate waakzaam en voorzichtig, het virus is immers nog niet uitgewoed.  

Op woensdag heb ik een werkbezoek gebracht aan de Doelen (politiebureau) waar ik werd rondgeleid door Charles Lamens en Ab van Vliet. We hebben gesproken over de werkdruk die door de politie wordt ervaren en vanzelfsprekend de aanstaande jaarwisseling. Ik ben in de meldkamer geweest en heb van gedachten gewisseld met de jeugdagent en wijkagent. Een boeiend bezoek. Ook de rest van de dag had ik verschillende overleggen in het teken van veiligheid. In de middag het Veiligheidsbestuur Flevoland en ’s avonds het RBT over de voortgang van de coronacrisis.  

De G40 hield op vrijdag een digitale netwerkdag. Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.  Leuk en nuttig al blijft het behelpen zeker bij een digitale lunch. Er was een veelheid aan zogeheten themagroepen, te denken valt hierbij aan stedelijke vernieuwing, vitale binnensteden maar ook Armoede en Schuldhulpverlening, Duurzaamheid en Jeugd en Onderwijs. Ook werd door vicevoorzitter Arjen Gerritsen een doorkijk gegeven richting 2021. Het ging over de verkiezingen, een nieuw kabinet en het post-corona tijdperk. Een uitdaging voor alle G40 steden, dus ook voor Lelystad.    

Dat was het voor deze week. Blijf voorzichtig, houd afstand en blijf gezond.