Een nieuwe lockdown

Ik beschrijf in mijn blog meestal een periode van zo’n twee weken en het meest indrukwekkende nieuws van de afgelopen twee weken was natuurlijk de aankondiging door premier Rutte van de (bijna) volledige lockdown. Het is overbodig om zeggen dat het onze Lelystadse samenleving diep raakt. De impact van het coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen is (zijn) niet alleen groot, maar ook door de duur steeds meer belastend voor iedereen. De wisseling in perspectief komt daar nog eens boven op. Iedereen hoopte immers dat er meer ruimte zou komen. Ik realiseer me dat het voor iedereen zwaar is, maar gelukkig is er een wenkend perspectief in de vorm van een vaccin dat mogelijk al 23 december door de EMA zal worden goedgekeurd. Als die goedkeuring eenmaal is gegeven zal dat in de loop van 2021 mogelijk een positief effect hebben op de bewegingsvrijheid van iedereen.  

Om de vertaalslag naar mijn eigen werk te maken: nadat er voorzichtig werd geëxperimenteerd met fysieke vergaderingen zoals de raadsvergadering van 1 december, zijn nu alle vergaderingen en bijeenkomsten digitaal geworden. Voor mij,  iemand die graag met mensen samenwerkt, blijft het een noodzakelijk kwaad, al ben ik in deze lastige omstandigheden wel blij dat de techniek er is.  

In vogelvlucht neem ik jullie graag mee langs de laatste twee weken voor het reces. Op maandag 7 december heb ik mijn periodieke overleg met de brandweer en een overleg over Lelystad Oost. Bij dat laatste overleg gaat het er vooral om deze opgave te verbinden met de andere ambities en uitdagingen waarvoor Lelystad zich gesteld ziet. Grosso modo vallen die onder drie beleidsterreinen: Wonen, Stedelijke vernieuwing (Lelystad Oost maakt hier deel van uit) en Bereikbaarheid. De stad staat voor grote uitdagingen en het is goed dat raad, college en ambtelijke organisatie daar van doordrongen zijn. Dat onderwerp -de uitdagingen waarvoor we staan- is ook teruggekomen op de collegedag die wij op dinsdag 8 december hadden. Deze dag was het vooral gericht op onze onderlinge samenwerking en ambities voor de resterende periode dat dit college zit, tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  

Woensdagochtend heb ik samen met Janneke Sparreboom en de ondernemers uit het Lelycenter een overleg gehad. Alle onderwerpen, van veiligheid tot toekomstperspectief kwamen aan de orde. Ik was blij dat we van gedachten konden wisselen. Dat is lastig in coronatijd. Later op dag nam ik deel aan het bestuurlijk overleg Metropool Regio Amsterdam (MRA) deelregio Almere – Lelystad. Wij hebben als deelregio een aanbod gedaan aan de MRA dat vooral gaat over banen, bereikbaarheid en betaalbaar wonen. Deze vergadering ging over de vormgeving van dit aanbod. Voor ons is het belangrijk dat Lelystad in haar aanbod zowel vraagstukken van de MRA helpt oplossen, als vraagstukken uit Lelystad beter opgelost krijgt.   Aan het einde van de middag hadden we de derde coronatafel. Aan de spreekwoordelijke tafel zaten dit keer de bestuurders en directie uit het onderwijs. Het was een goede bijeenkomst, waarin iedereen helder kon aangeven hoe zwaar de impact van het virus was op het onderwijs en dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan in deze situatie.  

Maandag 14 december, een dag gevuld met ambtelijke overleggen en overleggen met partners binnen mijn Openbare Orde en Veiligheid portefeuille, zoals de politie. Het zijn overleggen waarover ik niets kan zeggen, dus ik laat het bij de constatering dat ze boeiend en interessant waren.  

Kees Bakker van de Flevopost kwam (digitaal) langs en we hebben gesproken over de stand van zaken.  

Die avond hield premier Rutte zijn toespraak en zag de wereld vanaf 00.00 uur er heel anders uit. Zoals gezegd  het is vreselijk, maar op basis van de cijfers onontkoombaar. Ik herhaal hier mijn oproep die ik ook in de Flevopost heb gedaan: kijk in je omgeving of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Koop en eet lokaal. Praat met elkaar over je twijfels over de maatregelen en je zorgen. Het zal niet altijd tot een oplossing leiden, maar het is belangrijk om gehoord te worden. Heel leuk was dat ik, vlak voor de totale lockdown, het boek van Nico van Mierlo in ontvangst mocht nemen. Nico van Mierlo was de eerste postbode van Lelystad en heeft de verhalen uit de begintijd van onze stad opgetekend. Iets voor de kerst om te lezen.  

College en raad zijn onmiddellijk weer digitaal gaan vergaderen. Het college heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen helaas moeten besluiten  het carbidschieten te verbieden. Het waren de laatste vergaderingen van het jaar. In mijn eigen portefeuille had ik nog een BOB sessie over speelautomatenhallenbeleid, een mooi scrabblewoord overigens, en heb ik stil gestaan bij dit jaar en de raad het beste toegewenst voor het komend jaar.  

Woensdagavond was er RBT en nadrukkelijk stond daar op de agenda de nieuwe maatregelen in relatie tot de lockdown. In Flevoland en Lelystad houden de mensen zich over het algemeen aan de regels en dat zal de komende tijd nodig zijn. Iedereen zit noodgedwongen thuis en kerstmis en oudjaar kunnen alleen in de minimale variant worden gevierd. We moeten met z’n allen door de zure appel heen bijten en dat moeten we op een manier doen waarbij we geen overlast voor elkaar veroorzaken. Daarnaast is het goed om op een positief ondersteunende manier op elkaar te letten, we zijn allemaal onderdeel van dezelfde samenleving. Er is licht aan het einde van de tunnel. Ik wens iedereen prettige feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 2021.